01
Krvavý román. Studie kulturně a literárně historická

Josef Váchal

Jedno z nejznámějších děl Josefa Váchala v novém vydání, připraveném u příležitosti 100 let od auto…

490,- Kč

17
Josefa Váchala erotické karty

Josef Váchal, Hana Klimešová

Mariášové jednohlavé hrací karty s erotickými motivy od Josefa Váchala.

540,- Kč

Katalog Portmoneum
Portmoneum — Museum Josefa Váchala. Katalog expozice

Hana Klimešová

Nový katalog stálé expozice Portmonea — Musea Josefa Váchala v Litomyšli.

140,- Kč

Katalog
Portmoneana — Váchaliana

Hana Klimešová

Katalog sbírek Regionálního muzea v Litomyšli k Josefu Portmanovi, Josefu Váchalovi a Portmoneu.

480,- Kč

Komment á Ĺ
Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala:
(bibliografii krvákův obsahující)

Ondřej Cikán

Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala právě nyní vychází v českém jazyce! Nejde o překlep v n…

250,- Kč

Cestopisak
Cestopisák Josefa Váchala 
katalog výstavy

Hana Klimešová, Hana Klínková

Katalog výstavy zaujímá z podstatné části reprint originálu Cestopisáku, aneb Vandrovní knížky dvou…

430,- Kč

Josef portman
Josef Portman
Knihtiskař litomyšlský

Hana Klimešová

Kniha o tiskaři a bibliofilovi, který tvořil knihy doslova po písmenkách a dokázal získat pro spolu…

190,- Kč

Katalog Krvav à rom án CZ
Katalog výstavy Krvavý román Josefa Váchala. Výstava jediného díla.

Hana Klimešová

Katalog výstavy věnovaný nejznámějšímu dílu Josefa Váchala, autorské knize Krvavý román.

10,- Kč

Nepojmenovaný 1
Kalendář S tolerancí

Muzeum si tak dovolilo volně se inspirovat Váchalovým dílem Nový kalendář tolerancý na rok 1923 ane…

180,- Kč

Tri pisne koniase
Tři písně Antonína Koniáše

Josef Váchal

Faksimile tří Váchalových knih z r. 1919, které vytvořil technikou perokresby a akvarelu, v jednom …

700,- Kč

In memoriam
In memoriam Marie Váchalové

Josef Váchal

Reprint knihy, kterou Josef Váchal vydal v roce 1923 v nákladu 25 výtisků. Kniha obsahuje jedinečno…

460,- Kč

Magie hledani
Magie hledání

Marie Rakušanová

Katalog připravený k výstavě Josef Váchal: Magie hledání, která je věnována vztahu Josefa Váchala (…

250,- Kč

Rimsa
Protialkoholní společnost doktora Řimsy

Lenka Pořízková

Protialkoholní společnost doktora Řimsy vzešla z pražské studentské bohémy 70. let 20. století. Nav…

350,- Kč

Malir na fronte
Malíř na frontě
Josef Váchal na bojišti 1. světové války

Jiří Kaše

Publikace stručně pojednává o topografické analýze Váchalovy nástěnné malby v litomyšlském Portmone…

60,- Kč

Anna mackova
Anna Macková. Jiný pohled

Jiří Kaše, Eva Horáková

Katalog k výstavě s úvodem od Jiřího Kašeho a Evy Horákové prezentuje grafiky Anny Mackové ze sbíre…

80,- Kč

Dopisy bratri Chocholku
Dopisy bratří Chocholků

Josef Váchal

Počátkem roku 1947 začala pilná korespondence mezi Josefem Váchalem a Ladislavem Liborem Loubalem. …

240,- Kč

Fac Ă tie
Facétie et illumination L’oeuvre

Sborník prací o Josefu Váchalovi, do kterého přispěli: Rumjana Dačeva, Petr Wittlich, Etienne Corne…

190,- Kč

Img346
Šumava Josefa Váchala

Hana Klínková a Jiří Olič

Šumava Josefa Váchala. Vydáno pro Muzeu v Kašperských Horách

130,- Kč

Zapaliv si cigarko
Zapáliv si cigáro. Operas

Josef Váchal, Jiří Olič (ed.)

První knižní výbor z Váchalovy korespondence představuje slavného malíře a grafika v roli spisovate…

140,- Kč

Cyklus drevorytu
Cyklus dřevorytů k chvále geniálních lékařů a ranhojičů

Josef Váchal

Reprint jedné z raných Váchalových autorských knih, s pozdější ručně psanou dedikací litomyšlskému …

290,- Kč

Portmoneum mala cerna
Portmoneum. Josef Váchal – Museum. Litomyšl

Jiří Kaše, Ivan Krius

Průvodce po Portmoneu, museu Josefa Váchala. Důraz je kladen na Váchalem malované místnosti, interp…

20,- Kč


Strana 1 z 4 stran.
1 2 3 4

After submitting your order, please wait for an email confirming that the requested titles are in stock and the amount indicated for payment is correct. Publications are sent via the Czech Post, s.p. Postage and packing, or cash on delivery, are added to the price of the publication.

Postage and packing in the Czech Republic:
100 CZK — single price
free of charge — personal collection within 5 working days
abroad according to the Czech Post price list

Payment method:
80 CZK — cash on delivery
free — bank transfer (we send the package after the amount is credited to the account)

Terms and conditions can be downloaded here.

Cart