Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala:
(bibliografii krvákův obsahující)

Autor: Ondřej Cikán

Vydavatel: Kétos, 2020

Stran: 160

ISBN: ISBN 978-3-903124-16-5

250,- Kč

Když Ondřej Cikán po několikaleté práci dokončil překlad Krvavého románu od Josefa Váchala do němčiny, netušil, jaký rozruch to způsobí mezi českými váchalology a milovníky kolportážních románů. Součástí německého vydání je totiž i jeho vlastní text, vysvětlující mnohé z děje Váchalovy knihy, a soupis krvavých románů. Ovšem neznalost německého jazyka brání ctitelům Váchalova díla v odhalení těchto nových objevů. Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala tak právě nyní vychází v českém jazyce! Nejde o překlep v názvu, Ondřej Cikán, inspirován Váchalem, sám sáhl po vlastním autorském stylu psaní, máte se tedy na co těšit!

Váchalův Krvavý román není jen legrace a mystifikace, alébrž veleprecisně komponované dílo, otvírající téměř každým slovem, každou narážkou a každou zdánlivou chybou dvéře do nesčetných komnat, sálův a pokojíků. Vystupňování typických krvákových prvků vytváří poetiku mnohovrstvých associací ¬ a nakonec se z nesčetných dějových linek a grafických point vyklube poetologický konce¬pt současnosti všeho. Kdo komu kdy vykopne ok – o? Na koho odkazují jména Rudibanera či Elzevíra? Kdo je rada Jäger, dr. Čumenda či lékárník z Vyhlídky? A krucityrkn, kde leží dědina N.?

After submitting your order, please wait for an email confirming that the requested titles are in stock and the amount indicated for payment is correct. Publications are sent via the Czech Post, s.p. Postage and packing, or cash on delivery, are added to the price of the publication.

Postage and packing in the Czech Republic:
100 CZK — single price
free of charge — personal collection within 5 working days
abroad according to the Czech Post price list

Payment method:
80 CZK — cash on delivery
free — bank transfer (we send the package after the amount is credited to the account)

Terms and conditions can be downloaded here.

Cart