Portmoneum — Museum Josefa Váchala. Katalog expozice

Autor: Hana Klimešová

Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli

Grafická úprava: Zdeněk Macháček, Studio 6.15, Zlín

Stran: 64

ISBN: ISBN 978-80-88464-04-4

140,- Kč

V pořadí třetí katalog expozice Portmonea, který v českém jazyce dlouho chyběl. Vydání z roku 19932003 byla dlouhodobě vyprodána. Váchalovo muzeum má navíc od roku 2016 nového majitele, Pardubický kraj, a dům prošel generální přestavbou a změnila se i expozice — malované místnosti doplňuje klasická část s texty a fotografiemi, audioprůvodce a také multimediální expozice v podkroví. Na stránkách katalogu najdou čtenáři nejen informace o Josefu Váchalovi, Josefu Portmanovi a Ladislavu Horáčkovi, ale také o dalších souvisejících událostech spjatých s historií Portmonea. Hlavně však stránky zaplnily velké fotografie Váchalových nástěnných maleb.

After submitting your order, please wait for an email confirming that the requested titles are in stock and the amount indicated for payment is correct. Publications are sent via the Czech Post, s.p. Postage and packing, or cash on delivery, are added to the price of the publication.

Postage and packing in the Czech Republic:
100 CZK — single price
free of charge — personal collection within 5 working days
abroad according to the Czech Post price list

Payment method:
80 CZK — cash on delivery
free — bank transfer (we send the package after the amount is credited to the account)

Terms and conditions can be downloaded here.

Cart