Sbírky

Od převzetí Portmonea do své správy se Regionální muzeum v Litomyšli snaží doplňovat také sbírkové předměty, které se k Portmoneu a osobnostem s ním spjatým váží. Vzhledem k cenám na trhu a nedostupnosti významnějších Váchalových děl je to běh na dlouhou trať. Nicméně už v minulosti se nějaké předměty do sbírek dostaly. Například tiskařské štočky Josefa Portmana. Ten je muzeu daroval ve 40. letech 20. století, když se poprvé rozhodl skončit s tiskem bibliofilií. Muzeu věnoval také několik osobních fotografií, především z Osického údolí. 

Výtvarné sbírky, které muzeum v minulosti spravovalo, a které souvisely s Josefem Portmanem, se dnes nachází v Městské galerii Litomyšl (od r. 2004 dvě samostatné instituce). Část z nich, včetně děl Josefa Váchala, je vystavena v Městské obrazárně na litomyšlském zámku. 

Ve sbírce muzea se nachází také některé Portmanovy bibliofilské tisky, fotografie vážící se k Portmoneu a některé grafické práce Josefa Váchala. Najdeme zde např. dřevoryt Dřevorytcova smrt (1933), barevný linoryt z cyklu Bellum (1913), frontispis knihy Ďáblova zahrádka (1924) a několik exlibris a tiskařských štočků Josefa Váchala. 

Ve sbírkové a odborné knihovně jsou pak odborné knihy vztahující se k Josefu Váchalovi, případně reprinty jeho knih. 

Sbírkové předměty lze vyhledávat v online katalogu pomocí hesel nebo fulltextově - sbirky​.rml​.cz/. Přehledně s podrobnějším textem a historií sbírky najdete předměty také v publikaci Portmoneana — Váchaliana

Portmanova i Váchalova pozůstalost se nachází v Památníku národního písemnictví v Praze.

Košík