Josef Portman (1893–1968)

Josef Portman se narodil v Litomyšli, vychodil gymnázium a složil doplňovací zkoušky na učitelském ústavu v Hradci Králové. V roce 1915 během první světové války narukoval, ale pro špatný zdravotní stav byl brzy ze služby propuštěn. Po návratu do Litomyšle pracoval jako asistent účetního na městském úřadě a později povýšil na důchodního. V tomto zaměstnání zůstal až do roku 1941. Poté se stal knihovníkem v městské knihovně.

Portman platil za dobrého společníka, hrál na několik hudebních nástrojů, především však sbíral výtvarné umění. V roce 1936 se oženil s Martou Jozefyovou a vyženil dvě děti, ke kterým si však cestu nenašel. Jeho životní vášní se stal tisk bibliofilií. Vytiskl na 312 vlastních knih, téměř polovinu v jednom jediném výtisku, ostatní tituly čítaly nejvíce okolo 20 kusů. Ilustrátory svých knih vybíral mezi oblíbenými autory – Jan Konůpek, Zdeňka Braunerová, František Bílek, Karel Svolinský, Jan Zrzavý, Milada Marešová, Josef Čapek, Albert Schamoni a další.

S prací Josefa Váchala se Portman poprvé setkal prostřednictvím časopisu v roce 1913. Oslovil ho dopisem, ale poprvé se kvůli válce setkali až roku 1919. Portman Váchala pozval do Litomyšle a ten skutečně přijel. Začal plnit Portmanův sen, vymaloval mu místnosti a vybavil je originálním vyřezávaným a malovaným nábytkem. Spolupráce trvala do roku 1924, poté se Váchal od Portmana odtáhl a v roce 1927 se s ním přestal po několika roztržkách přátelit úplně.

Josef Portman svou sbírku umění, knih, vlastních bibliofilií a také Váchalem malovaný nábytek odkázal Karáskově galerii, tehdy přecházející pod Památník národního písemnictví.

Josef Portman, kol. r. 1915 (sbírka RML)
Josef Portman (sedící první zprava) s litomyšlskými přáteli u druhého splavu v Osickém údolí, kolem r. 1915. (sbírka RML)
Josef Portman (vpravo) během první světové války v Budapešti, 1915. (sbírka RML)
Josef Portman ve své kanceláři městského důchodního, nedatováno. (sbírka RML)
Josef Portman (vlevo) s přáteli v Osickém údolí, září 1932. (sbírka RML)
Stolní společnost hostince Na Sklípku v Litomyšli při křtu tupláku, Váchal s Portmanem sedí vpravo, srpen 1924. (sbírka RML)
Titulní list Portmanova autorského tisku knihy Mých sto tisků z r. 1937. (sbírka RML)
Exlibris Portmana od Jana Konůpka, před 1932. (sbírka RML)
Ilustrace Jana Konůpka v unikátním výtisku J. Portmana - Toman, Prokop: Návštěvou v oficině litomyšlského tiskaře-amatéra, unikát, 1946. (sbírka PNP)
Obálka autorské knihy J. Portmana Zapření Petrovo od Eugéna Demoldera z r. 1925. (sbírka RML)
Titulní list autorské knihy J. Portmana Potrestaný faun od Miloše Martena z r. 1928. (sbírka RML)

Košík