Expozice

V přízemí se nachází stálá expozice představující tři muže spojené s historií domu – Josefa Portmana, Josefa Váchala a Ladislava Horáčka. Největší pozornost samozřejmě zaslouží malované místnosti od Josefa Váchala a jím vyřezávaný a malovaný nábytek. Jedná se o jediný dochovaný interiér, který Josef Váchal takto vyzdobil a proto se Portmoneum může chlubit, že se jedná o unikátní památku celoevropského významu.

Expozice nezapomíná ani na historii domu a restaurování maleb. Technologie obnovy maleb, vyvinutá restaurátory speciálně pro olejové malby, je dodnes pozoruhodnou záležitostí.

Multimediální expozice se nachází v podkroví. Pustit si zde můžete videomapping o životě a díle Josefa Váchala – Kumštýře boha i ďábla. V případě, že je dostatek času, pak také dokumentární film o historii Portmonea – Příběh neobyčejného domu.

Ve výstavním sále je každoročně jiná výstava, zpravidla související s Josefem Váchalem.

Muzeum si můžete prohlédnout sami, s audioprůvodcem a pro objednané skupiny nabízíme komentované prohlídky. V interiéru muzea je vzhledem k autorským právům Josefa Váchala zakázáno fotografovat a natáčet.

Stálá expozice
Malovaná místnost J. Váchalem v l. 1920-1924, vybavená nábytkem, který Portmanovi vyřezal a omaloval
Tzv. Velká čertovna, Váchalem malovaná místnost
Multimediální expozice
Multimediální expozice
Výstavní sál, každoročně s jinou výstavou
Zahrada Portmonea a bývalá prádelna s Camerou obscurou od A. Hvízdala a M. Volfa
Zahrada Portmonea

Košík