Ladislav Horáček (1947–2015)

Ladislav Horáček po studiích vystřídal několik zaměstnání. Roku 1980 se stal redaktorem Středočeského nakladatelství. Po revoluci v roce 1989 založil Paseku, první soukromé nakladatelství v Československu. Sám říkal, že ho k tomu vedla potřeba vydat Krvavý román Josefa Váchala vlastním nákladem.

Nakladatelství Paseka se zasloužilo o rozšíření povědomí o Josefu Váchalovi. Horáček vydal celou řadu knih o umělcově osobě a tvorbě, ale také reprintů Váchalových knih, včetně jeho největší autorské knihy Šumava umírající a romantická v poměru 1:1, tedy knihy o rozměrech 4864 cm.

Když Ladislav Horáček zjistil, že Portmoneum není jen jednou z dalších Váchalových mystifikací v Krvavém románu, považoval za svou morální povinnost dům zachránit. V roce 1991 jej koupil od Národní galerie a opravil na vlastní náklady.

Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi nejen za záchranu a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala v roce 1993, ale také za pojmenování první ulice na světě po Josefu Váchalovi, za založení restaurátorské školy a recesistického festivalu Lázní ducha.

Ladislav Horáček zemřel v roce 2015 a od jeho dcer koupil Portmoneum Pardubický kraj.

Pamětní deska Ladislava Horáčka

S iniciativou na umístění pamětní desky Ladislava Horáčka na Portmoneum přišli jeho pražští přátelé. Chtěli jej tímto připomenout jako zakladatele nakladatelství Paseka, zachránce Portmonea a hlavně jako člověka, který se zasloužil o popularizaci Váchalova díla.
Z finančních darů soukromých osob z Prahy i Litomyšle a s přispěním města Litomyšle a Pardubického kraje, který je vlastníkem Portmonea, vzniklo velmi osobité dílo. Deska byla slavnostně odhalena dne 4. září 2021.

Filmový dokument z odhalování desky

Deska má podobu otevřené knihy s parafrází citátu a dřevorytu z Krvavého románu, na němž Váchala hypnotizuje lékař protialkoholní léčebny doktor Řimsa. Na desce doktora nahradil Ladislav Horáček, který jakožto obdivovatel Váchalova Krváku pojmenoval své nakladatelství po jedné z Váchalových personifikací – tiskaři a nakladateli Josefu Pasekovi.
Autorem pamětní desky je akademický sochař Petr Císařovský. Na jejím pojetí a znění textů se také podíleli Horáčkovi staří přátelé z Protialkoholní společnosti doktora Řimsy. Stencilové písmo navrhl Karel Haloun, mikrofrézování provedla firma Jasprotech s.r.o. (Jiří Jašečka). Objednavatelem bylo Regionální muzeum v Litomyšli. Deska o rozměru 7254,4 cm je vyrobena z vrstvených nerezových plechů.

Košík