Ladislav Horáček (1947–2015)

Ladislav Horáček po studiích vystřídal několik zaměstnání. Roku 1980 se stal redaktorem Středočeského nakladatelství. Po revoluci v roce 1989 založil Paseku, první soukromé nakladatelství v Československu. Sám říkal, že ho k tomu vedla potřeba vydat Krvavý román Josefa Váchala vlastním nákladem.

Nakladatelství Paseka se zasloužilo o rozšíření povědomí o Josefu Váchalovi. Horáček vydal celou řadu knih o umělcově osobě a tvorbě, ale také reprintů Váchalových knih, včetně jeho největší autorské knihy Šumava umírající a romantická v poměru 1:1, tedy knihy o rozměrech 4864 cm.

Když Ladislav Horáček zjistil, že Portmoneum není jen jednou z dalších Váchalových mystifikací v Krvavém románu, považoval za svou morální povinnost dům zachránit. V roce 1991 jej koupil od Národní galerie a opravil na vlastní náklady.

Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi nejen za záchranu a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala v roce 1993, ale také za pojmenování první ulice na světě po Josefu Váchalovi, za založení restaurátorské školy a recesistického festivalu Lázní ducha.

Ladislav Horáček zemřel v roce 2015 a od jeho dcer koupil Portmoneum Pardubický kraj.

Klausovi s Jiřím Kašem a Ladislavem Horáčkem v Portmoneu, červen 1993. ( sbírka RML)
L. Horáček, emeritní starosta Litomyšle M. Brýdl, prezident V. Havel a restaurátoři J. Látal a L. Kryl na arkádách litomyšlského zámku, 1993, foto P. Vopálka. (sbírka RML)
Oslavy 20 let od otevření Portmonea, sedící M. Brýdl a L. Horáček, za ním J. Kaše a herec V. Kotek, 2013, foto Z. Zajícová. (sbírka RML)
L. Horáček před tituly k J. Váchalovi a Dějinami země Koruny české, foto V. Vašků (sbírka autora)

Košík