Unikátní výmalba místností od Josefa Váchala
Expozice
J. Váchal, Sen hajného, 1921-1924, olej na plátně, ze sbírky PNP

Unikátní výmalba místností od Josefa Váchala, expozice věnovaná Josefu Váchalovi, Josefu Portmanovi a Ladislavu Horáčkovi a videomapping o Váchalově životě a díle

Výstava
O. Hamera, bez názvu, asambláž

Recyklace.
Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění.

do 29. 5. 2022

Právě před 90-ti lety vydal malíř a grafik Josef Váchal knihu Šumava umírající a romantická, jedno z nejvýznamnějších děl českého umění a české knižní kultury 20. století.

Noc literatury
BL0 A9475 w

Noc literatury začne letos v Portmoneu

22. 9. 2021 od 18 hodin

Každoroční akce českých knihoven, spojená se čtením nových knih jak od českých, tak zahraničních autorů na netradičních místech a z úst zajímavých osobností, má již řadu fanoušků i v Litomyšli. Letos budeme číst v Portmoneu – Museu Josefa Váchala a Univerzitní kninovně Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Dílna pro veřejnost
Ořez

Suchá jehla – Inspirace Bohuslavem Reynkem

1. 10. 2021 od 17 hodin

Přijďte si vyzkoušet grafickou techniku suché jehly s lektorkou Annou Pátkovou.

Putování
Logo Putování

Putování ve stopách 
J. Váchala, A. Mackové 
a J. Portmana Vysočinou

Celoročně

Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice od Josefa Váchala z roku 1921 láká po pročtení k následování. Kudy šli? Jak dlouho jim to trvalo? Dalo by se to ujít i dnes?

Protiepidemická opatření

Aktuální pravidla pro návštěvníky Portmonea

1. 9. 2021

Vážení návštěvníci,
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platí v muzeu s účinností od 1. 9. 2021 následující omezení: 
 — návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti; z tohoto důvodu je kapacita max. počtu návštěvníků ve stejnou dobu omezena takto: 
Portmoneum – 30 osob
 — návštěvníci jsou povinni mít nasazené respirátory
 — skupinové prohlídky jsou povoleny do 20 osob bez omezení; nad 20 osob musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
o mít alespoň 2 týdny ukončené očkování,
o absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
o absolvování POC testu v posledních 72 hodinách, 
o mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší než 180 dní, 
o provedení samotestu na místě, 
o skupinových prohlídek se nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 

René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli 

Košík