Putování ve stopách 
J. Váchala, A. Mackové 
a J. Portmana Vysočinou

Celoročně

Dobrodružný program

Kdykoliv během roku po předchozí domluvě na info@​portmoneum.​cz

Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice od Josefa Váchala z roku 1921 láká po pročtení k následování. Kudy šli? Jak dlouho jim to trvalo? Dalo by se to ujít i dnes?

Stejné otázky jsme si kladli i my a tak jsme kusé informace o místech zmíněných Váchalem poskládali dohromady a našli cestu, kterou jsme však místy museli upravit. Na stejných místech, jako spali oni, jsme si domluvili ubytování, a vyrazili. Ve třech jako oni.

Pro váchalology, zdatné cestovatele a další dobrodružství chtivé zájemce jsme připravili Putování ve stopách Josefa Váchala, Anny Mackové a Josefa Portmana, které začíná a končí v Portmoneu. Cesta vás zavede mimo jiné do Jimramova, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Hlinska a Vysokého Mýta. Za čtyři dny ujdete bezmála 140 kilometrů, ale nebojte, mezitím se i třikrát svezete vlakem (ujeté kilometry do těch 140 nepočítáme). Na cestu vás vybavíme znalostmi o trase a poutním pasem, do kterého budete cestou sbírat razítka a psát si zážitky. Doporučíme ubytování a upozorníme na možná úskalí, nejde totiž o žádnou romantickou procházku. Vše si ale musíte naplánovat a domluvit sami. Určitě je potřeba se předem připravit a vyzvednout si instrukce o den dříve, abyste mohli ráno vyrazit včas. Cestu si každý může naplánovat na dny, které mu vyhovují, nejde o žádný hromadný pochod.

Odměnou vám budou nezapomenutelné zážitky, setkání a čestné místo v Knize poutníků, kam budou vepsána vaše jména. Těšíme se na všechny dobrodruhy!

Balíček Putování ve stopách J. Váchala, A. Mackové a J. Portmana Vysočinou
Cena 111 Kč (k zakoupení pouze v Portmoneu před cestou)

Balíček zahrnuje:

  • průvodce na cestu — ke stažení zde.
  • poutní pas, do kterého cestou sesbíráte otisky unikátních razítek 
  • obal na pas 
  • dvakrát vstup do Portmonea – Musea Josefa Váchala (při začátku a při ukončení poutě) pro poutníky, kteří cestu dokončí také potvrzovací glejt a sleva 33% na nákup knihy Cestopisák Josefa Váchala (slevu lze uplatnit i zpětně pro ty, kteří si knihu koupili již před cestou, což vřele doporučujeme; prostě vám po úspěšném návratu 33% z ceny knihy vrátíme)
Foto Galerie

Cestopisák Josefa Váchala

Katalog výstavy zaujímá z podstatné části reprint originálu Cestopisáku, aneb Vandrovní knížky dvou poutníků a jedné poutnice, který v roce 1921 nakreslil Josefa Váchal Josefu Portmanovi jako vzpomínku na výlet na Vysočinu. Spolu s Annou Mackovou vykonali v srpnu čtyřdenní pouť z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět. Váchal vše formou komiksu zachytil a vtipně popsal. Druhou část katalogu tvoří odborný text představující hlavní aktéry výletu, jejich vztahy a příhody z putování, včetně místopisných informací. Text doplňují dobové fotografie a archiválie.

Poutavé a zábavné čtení vyšlo jako katalog stejnojmenné výstavy, konané ve dnech 23. 3. – 16. 6. 2019 v Portmoneu – Museu Josefa Váchala, u příležitosti výročí padesáti let od úmrtí Josefa Váchala a Anny Mackové.

Kniha je dvojjazyčná, psaná česky a anglicky.

Autorky: Hana Klimešová, Hana Klínková
Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2019
Grafická úprava: Tomáš Pakosta
Překlad: Václav Zdeněk Jaroslav Pinkava
Stran: 216
ISBN 9788090680531
Cena: 430 Kč, cena pro úspěšné poutníky 290 Kč

Košík