Výstava Portmoneana — Váchaliana

10. 6. - 2. 10. 2022

Regionální muzeum v Litomyšli, které Váchalovo muzeum spravuje, získalo v posledních letech řadu sbírkových předmětů souvisejících s Josefem Váchalem, Josefem Portmanem nebo Portmoneem, veřejnost je však zatím neměla příležitost zhlédnout. Vystavena bude například Váchalova autorská kniha Satanu z roku 1926, model Velké čertovny Portmonea a řada grafických listů, tiskařských štočků a exlibris zhotovených Josefem Váchalem nebo pro Josefa Portmana.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Srdečně zveme na vernisáž, která se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 18.00 hodin. Vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Bedřicha Smetany z Litomyšle. V rámci vernisáže bude také představen reprezentativní katalog výstavy.

Komentované prohlídky výstavy:

29. června 2022 od 17.00 / 9. srpna 2022 od 10.00 / 8. září 2022 od 17.00

Výstava je prodloužena do 2. října 2022

Košík