Výsledky Soutěže na vytvoření dočasného díla k výročí 100 let od dokončení výmalby Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli

3. 1. 2024

Soutěž

V roce 1924 dnes slavný malíř, grafik, mystik a spisovatel Josef Váchal (1884 – 1969) dokončil práce na výmalbě kabinetů sbírek litomyšlského sběratele Josefa Portmana (1893 – 1968). Portman Mistra do svého domku na Záhradí pozval poprvé v roce 1920. Josef Váchal pak příležitostně zajížděl do Litomyšle vždy na několik dní až týdnů a pracoval na nástěnných malbách. Z deníků víme, že se věnoval nejen práci, ale i vycházkám po městě a okolí, fotografování, návštěvě místních pohostinství a okusil i péči místního zubaře.
V červnu 1924 Váchal svou práci v Portmanově domku ukončil. Výsledkem byly dvě vymalované místnosti, doplněné vyřezávaným a malovaným nábytkem. Je to doslova orbis pictus Váchalovy duše – výjevy obsahují vše, čím Josef Váchal tehdy žil, o co se zajímal, co měl rád. Dnes je jeho dílo nejen kulturní památkou, ale unikátní expozicí otevřenou veřejnosti.
U příležitosti stého výročí od dokončení výmalby se provozovatel Portmonea, Regionální muzeum v Litomyšli, rozhodlo oslavit toto jubileum trochu netradičně, a sice dát šanci současným umělcům, aby s dílem Josefa Váchala vešli v dialog. Město Litomyšl dalo k dispozici zadní průčelí jídelny, která na bývalé Portmanově zahradě vyrostla v 80. letech 20. století. Právě její fasáda je totiž dominantní při návštěvě zahrady Váchalova muzea. Umělci tak mají možnost tuto stěnu vyzdobit a na Váchalovu tvorbu navázat, posunout ji nebo konfrontovat s novým pojetím výzdoby prostoru.

Podrobnosti soutěže najdou zájemci zde. Fotodokumentaci zde: A / B / C.

Umělecká soutěž byla vyhlášena 12. října 2023. Uzávěrka přijímání návrhů do soutěže byla 10. prosince 2023. Nové dílo, které se umístilo v soutěži na prvním místě, by mělo vzniknut na jaře roku 202411. května 2024 být slavnostně odhaleno a představeno veřejnosti.


Výsledky soutěže

Soutěžní porota zasedala 15. prosince 2023 ve složení akad. malíř Jiří Látal, Litomyšl, Mgr. René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli, Mgr. Hana Klimešová, kurátorka Portmonea, odborná pracovnice Regionálního muzea v Litomyšli, Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta Litomyšle a Mgr. Martina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie Litomyšl.

Muzeum v daném termínu obdrželo 5 soutěžních návrhů od 4 uchazečů:
Ing. Štěpán Jílek (Polička) a MgA. Josefína Jonášová (Praha) – 1 návrh
Vanda Kováříková (Praha) a MgA. Lukáš Kalivoda (Praha) – 1 návrh
Ak. mal. Zbyněk Hraba (Praha) – 1 návrh
MgA. David Mazanec (Praha) – 2 návrhy

Porota stanovila následující pořadí návrhů od prvního do třetího místa:

1. místo: Vanda Kováříková a MgA. Lukáš Kalivoda

Autorský popis návrhu: Náš návrh na zvelebení fasády školní jídelny vychází z představ, kterých jsme nabyli, když jsme se dozvěděli o tom, že zahrada Portmanova domku byla dříve mnohem větší než dnes. Tedy, že místo jídelny zde býval sad. Po zkušenosti z posledního léta, kdy jsme měli možnost na zahradě pobývat při přípravách na představení skupiny Okultí — Jeden duch je lepší než deset doktorů’’, jsme nasáli atmosféru zahrady pod dominantní lípou, která házela stíny listů právě na fasádu. Rádi bychom tento dojem rozvinuli a prohloubili, vytvořili iluzi prostoru. Cílené iluze stromoví či zahrady bychom se nesnažili dosáhnout realistickou malbou, ale spíše dojmem mžitků, které dělá slunce, když je nízko a opírá se do listů. Podobně jako výmalba uvnitř Portmonea evokuje pohled do krajiny, či zdánlivě náhodná změť Váchalových tahů vykresluje různá strašidla, ponoříme se do procesu malby, která bude volně navazovat na interiér, ale bude vycházet právě z představ o tom, jaký byl výhled do zahrady, když tu školní jídelna ještě nestála. Pracovali bychom čistě s médiem malby za pomocí projekce, na etapy vrstvením lazurních barev, abychom docílili nejlepšího barevné hloubky.

1 misto

2. místo: MgA. David Mazanec

Autorský popis návrhu: Tajemné až nadpřirozené. Tak lze vnímat květiny v ohnivých barvách, které tančí, vzájemně komunikují a personifikují. Jejich organické tvary, taneční kreace a rituály odkazují na magickou sílu bylin.
Rostliny propojuje téma zatmění. Přírodní jev odkazující na realitu a na děje probíhající mimo naši zemi. Zatmění je symbol proměny a transcendence. Odkazuje na čas a na dualitu, tedy na kontrast mezi světlem a stínem.
Návrh na malbu je propojením místa, tedy zahrady a extraktem či esencí Váchalovy tvorby, kterým je mysticismus.
Realizace malby by proběhla za pomocí fasádních barev.

2 misto

3. místo: Ing. Štěpán Jílek a MgA. Josefína Jonášová

Autorský popis návrhu: Zaujal nás Váchalův deník z vandru, tzv. cestopisák“. Kdy se vypravil se 2 spolupoutníky Portmanem a slečnou Hanou zakusit dobrodružství nedalekých končin, z Litomyšle přes Ždárské vrchy, Luže, Košumberk zas zpět do domoviny litomyšlské. Vybrali jsme několik situací/​ilustrací, které bychom rádi přetavili na zeď jídelny. Hodili jsme je do lehce komiksového stylu, s tím, že by určitá zvolání byla umístěna v bublinách. Vyobrazení by mohlo připomínat i jakési ztvárnění křížové cesty, jelikož některé momenty jsou taky občas protrpené, kdy během cesty přijdou všelijaká úskalí různého charakteru, od nepříliš příznivého počasí, po různé změny nálad a třeba i zážitku z hostinců. Naši tři aktéři to ale nevzdali, nedošli na scestí, ale zpět do milované Litomyšle!
Výjevy, které bychom rádi ztvárnili na stěně, jsou dále v zaslaném návrhu, ale naslouchali bychom i dalším zainteresovaným lidem ve výběru.
Návrh by byl namalován trvanlivými barvami na plechové desce, která by byla uchycena k fasádě
hmoždinami či zavěšena na lankách z okapových háku a ukotvena k zemi ocelovými lanky. Variantně by byla možná realizace barvami přímo na fasádu jídelny a po skončení dočasné intervence by se malba zamalovala barvou použitou na jídelně. Varianta na plechu má výhodu, že se dílo muže přemístit a oživit nové místo po skončení výstavy.

3 misto b

3 misto a

Košík