Nový spot o Portmoneu v Litomyšli a jeho rekonstrukci

V uplynulém roce byla dokončena rekonstrukce Portmonea – Musea Josefa Váchala, jejímž investorem byl Pardubický kraj. Muzeum v minulosti už jednou zásadní opravou prošlo, a sice v letech 19911993. Tehdy objekt koupil Ladislav Horáček a opravoval nejen dům, ale hlavně cenné malby Josefa Váchala. Po třiceti letech však již budova vykazovala řadu problémů. Kvůli chybějícím základům pod polovinou domu se stavba na nestabilním podloží začala rozjíždět a objevovaly se praskliny ve zdech. Jako špatně řešená se ukázala i nedávná oprava střechy. Musely se dodatečně dobetonovat základy, izolovat zdivo proti vlhkosti, stáhnout dům ocelovým lanem a předělat střecha. Nové úpravy se dočkala také zahrada. A samozřejmě konzervačním zásahem prošly rovněž nástěnné malby a nábytek od Josefa Váchala.

Protože jedním z našich záměrů bylo zpřístupnění podkroví, probíhaly stavební práce i tam. Sondy odhalily velmi špatný stav stropních konstrukcí nad přízemím, zapříčiněný hašením požáru v roce 1975. V podkroví vnikla nová multimediální expozice nabízející především unikátní videomapping s názvem Josef Váchal – Kumštýř boha i ďábla.

Košík