Nové vydání Krvavého románu

Česká literatura se nemůže pochlubit mnoha knihami, které by dosahovaly významu tohoto díla. Krvavý román Josefa Váchala je dnes ikonické dílo, svérázná pocta brakové literatuře, jejímuž kouzlu autor neodolal. Původně zamýšlenou obhajobu tohoto literárního žánru Váchal doplnil svým krvavým příběhem, kde si s chutí vyzkoušel všechny možnosti, které takové psaní nabízí, od problémů s dějovou linkou, zápletkou, postavami i vlastním jazykem. Vše doplnil historickými a vlastními dřevorytovými ilustracemi. Kniha vyšla už v několika reprintech a šlo o vůbec první publikaci nakladatelství Paseka. Však Váchalova personifikace v knize dala také tomuto nakladatelství jméno.
Přesně sto let poté, co Váchal ve své vršovické dílně v sedmnácti exemplářích přivedl Krvavý román na svět, vychází kniha znovu, a to v jubilejní výpravě s esejemi váchalovské kurátorky Hany Klimešové a ředitelky Paseky Anny Horáčkové. Na vydání se tentokrát podílí nakladatelství Paseka s Regionálním muzeem v Litomyšli.

Slavnostní představní knihy proběhne v sobotu 27. dubna ve 14.30 na pódiu na Toulovcově náměstí v rámci festivalu Lázní ducha v Litomyšli.

Kniha je k zakoupení v Portmoneu – Museu Josefa Váchala v otevírací době nebo na e‑shopu muzea za 490 Kč. Lze koupit i ve výhodném balíčku s Kommentářem Ondřeje Cikána za 550 Kč.

Košík