Muzeum koupilo dosud neznámé dílo Josefa Váchala

V minulém roce realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli akvizici rozsáhlého souboru drobné grafiky a kreseb od litomyšlského sběratele Antonína Píče (1896 – 1967). Mezi nimi byl však jeden mimořádný skvost, dosud neznámé dílo Josefa Váchala, pocházející z 20. let 20. století.

Antonín Píč pracoval jako revident městského úřadu v Litomyšli, v letech 1952 – 1958 pak působil jako ředitel městské galerie. Ve volném čase byl sběratelem exlibris a amatérským výtvarníkem, věnoval se však také divadlu a hudbě. Jeho záliby ho spřátelily s Josefem Portmanem, majitelem domu dnes známého jako Portmoneum. Znali se z městského úřadu a neměli to k sobě daleko, ani co se bydliště týče.
V první polovině 20. let 20. století dojížděl do Litomyšle na Portmanovo přání malíř a grafik Josef Váchal (1883 – 1969), aby Portmanovi vymaloval stěny jeho bytu. Dnes se jedná o jediné Váchalovy dochované nástěnné malby. Ačkoliv nemáme o Píčově přítomnosti v Portmanově domě žádné zápisy v denících Josefa Váchala, víme nyní, že se tam chodil na postupující výmalbu pokojů dívat. A neodešel s prázdnou. Josef Váchal Píčovi stejnými barvami a ve stejném duchu omaloval dřevěnou desku, z níž vyrobil věšáček na klíče. Toto dosud neznámé Váchalovo dílo nabídla takřka po sto letech rodina Pravcových, dcery Antonína Píče, k odkoupení muzeu. Znalecký posudek potvrdil autorství Josefa Váchala.
Jak již bylo řečeno, Antonín Píč byl velký sběratel exlibris, nejen českých ale i světových. Jeho velká sbírka měla být podle rodiny prodána před padesáti lety do Památníku národního písemnictví v Praze. Bohužel ale tato instituce její získání nepotvrdila a nepodařilo se ji dohledat ani jinde. Regionální muzeum v Litomyšli se proto rozhodlo od rodiny odkoupit alespoň část zbylých exlibris, vztahujících se k autorům spolupracujícím s Josefem Váchalem a Josefem Portmanem. Součástí kolekce jsou také vlastní Píčovy práce, fotografie a písemnosti, dokládající, jak probíhala ve 20. letech 20. století akvizice do sbírek sběratelů exlibris.
Soubor čítající takřka 300 položek bude nyní v muzeu zpracován a zrestaurován a v roce 2026, u příležitosti 130 let od narození Antonína Píče, představen veřejnosti na výstavě v Portmoneu – Museu Josefa Váchala.

Reportáž Pardubického rozhlasu zde: https://​par​du​bice​.rozh​las​.cz/k…

Košík