Muzejní noc

28. 5. 2022, 17 - 22 hodin

Na muzejní noc je u nás volný vstup do expozice a na výstavu. Těšit se můžete na interaktivní program – v ateliéru si vyrobíte vlastní placku, štěstí a mozkové závity vyzkoušíte v dětské chemické laboratoři Václava (Portmana) Jozefyho a trochu se bát můžete ve sklepě, kam je jinak vstup návštěvníkům zapovězen.

Další program v rámci Muzejní noci:

V hlavní budově Regionálního muzea v Litomyšli začnou dvě výstavy věnované dětským časopisům a jejich tvůrcům. Muzejní noc bude oficiálně zahájena v 17 hodin vernisáží výstavy Současná dětská ilustrace (Brůnová – Buchalová – Drobný – Chlud – Pekárek – Smolík). V 18 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Čtení pod lavici – Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa. Po celou muzejní noc bude probíhat bohatý doprovodný program včetně výtvarných dílen.

V Rodném bytě Bedřicha Smetany můžete navštívit vystoupení žáků ZUŠ Litomyšl.

Veřejnosti bude přístupný i piaristický kostel.

Celá akce skončí ve 22 hodin. Vstupné zdarma. Podrobný program brzy naleznete na plakátě a stránkách www​.rml​.cz. Těšíme se na Vás. Změna programu vyhrazena!

Košík