Komentovaná prohlídka výstavy Recyklace

3. 7. 2021 od 10 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s autorem grafik Oldřichem Hamerou a s kurátorkou Evou Čapkovou, autorkou některých vystavených exponátů ze zvířecí říše.

Akce se bude řídit aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR.

Košík