Jeden duch je víc než deset doktorů

17. 6. 2023 – 29. 10. 2023

Obyvatelé města Litomyšle si šuškají: Okouník se nechal slyšet, že mu potvorové z Portmonea závidí jeho tři rozměry. Proč zrovna oni musejí mít namalované jen rozměry dva?“ Proto osnují plány, jak to udělat, aby se mohli proletět trojrozměrným prostorem po okolí. Prý už mají plán! V dýmu si zde ruce podají potvorové z maleb spolu s lidmi, kteří jsou s nimi ve spojení duší. Tým umělců a vědců vymýšlí, jak tento okem smrtelníka neviditelný moment zachytit, a v noci přicházejícím návštěvníkům ukázat. V rámci celého léta budou na zahradě vidět i fragmenty z jejich bádání.

Site specific performativně scénografická instalace.

Autoři: Skupina Okultí (Aleš Hvízdal, Vanda Kováříková, Lukáš Kalivoda, Tereza Bartůňková, Peter Cuker, Petr Horák, Marek Volf, Michal Panoch, Marek Čihař)

Vernisáž se uskuteční 16. 6. 2023 ve 21.30 hodin.

8. 7. / 9. 7. /5. 8. / 6. 8. 2023 — vždy ve 21.30 hodinPotvorové ožívají, přijďte se s nimi propojit!

Košík