Výstava 100 let od domalování Portmonea a vydání Krvavého románu Josefem Váchalem

28. 3. - 26. 5. 2024

Připomenutí událostí roku 1924, kdy byly Josefem Váchalem dokončeny malby kabinetů sbírek v Portmanově domě a vydán Krvavý román, dnes jeho ikonické dílo. Vystaveny budou také všechna dosavadní neautorská vydání Krvavého románu. Dozvíte se, jak postupovaly práce na výmalbě Portmonea, i kdy co Váchal do Krváku tiskl.

Na Lázně ducha chystáme pak slavnostní uvedení nového limitovaného vydání Krvavého románu, které vzniklo za spolupráce našeho muzea s nakladatelstvím Pasekou a městem Litomyšl.

V sobotu 11. května ve 14 hodin veřejnosti slavnostně představíme umělecké dílo, které má volně navázat na Váchalovu výmalbu Portmonea vzniklou před 100 lety. Autory malby jsou Vanda Kováříková a Lukáš Kalivoda, vítězové umělecké soutěže, která proběhla na podzim minulého roku.

Záštitu nad výstavou a doprovodnými akcemi převzal Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Košík