Výstava Portmoneana — Váchaliana

Regionální muzeum v Litomyšli, které Váchalovo muzeum spravuje, získalo v posledních letech řadu sbírkových předmětů souvisejících s Josefem Váchalem, Josefem Portmanem nebo Portmoneem, veřejnost je však zatím neměla příležitost zhlédnout. Vystavena bude například Váchalova autorská kniha Satanu z roku 1926, model Velké čertovny Portmonea a řada grafických listů, tiskařských štočků a exlibris zhotovených Josefem Váchalem nebo pro Josefa Portmana.

K výstavě je vydán reprezentativní katalog. Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Cart