Recyklace.
Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění.

27. 3. 2021 - 29. 5. 2022

Právě před 90-ti lety vydal malíř a grafik Josef Váchal knihu Šumava umírající a romantická, jedno z nejvýznamnějších děl českého umění a české knižní kultury 20. století. Výtvarník Oldřich Hamera připomíná toto výročí pracemi, které vznikly z makulatur reprintu knihy, který se v roce 2008 rozhodl vydat Ladislav Horáček v nakladatelství Paseka. Makulatura znamená vadný tisk či výtisk, bezcennou tiskovinu nebo knihu. Hamera makulatury recykluje“.

V jeho rukou se tyto nepotřebné tiskové listy proměnily v šumavská zákoutí, ve vzpomínky na Váchala, ale také další mistry české grafiky jako byl Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník nebo Jiří Kolář. Hamerovy koláže a asambláže jsou doprovázeny malým váchalovským zvěřincem z rukou Evy Čapková

V pátek 11. 6. 2021 od 17 hodin proběhla výtvarná dílna v ateliéru Portmonea na téma výstavy a v sobotu 12. 6. v 10 hodin komentovaná prohlídka výstavy s Evou Čapkovou a Oldřichem Hamerou. Fotografie z akcí najdete v archivu.

S lítostí oznamujeme, že dne 15. listopadu 2021 pan Oldřich Hamera opustil tento svět. Přijďte si ho připomenout. Vzpomínku na život a tvorbu Oldy Hamery od Evy Čapkové najdete zde: Oldřich Hamera — velký tvůrce s mladou duší

Cart