Trekking in the footsteps of J. Váchal, A. Macková and J. Portman through the Moravian Highlands

All year

An Adventurous Trail

At any time of year, by prior arrangement, see info@​portmoneum.​cz

The Travelogue or ramblers journal about the experiences of two pilgrim gentlemen and one pilgrim lady’ by Josef Váchal from 1921, is to its readers an inviting experience to follow. What route did they take? How long did they take to cover it? Could it be done today? We asked ourselves the same questions, and pieced together some information about the places mentioned by Váchal, as well as tracing the route, which we had to modify in places. We arranged for overnight accommodation in the places where they had stayed, and then set off ourselves. Like them, three of us.

We have thus prepared a trail in the footsteps of Josef Váchal, Anna Macková and Josef Portman, which begins and ends in the Portmoneum; to suit Váchalologists, experienced travellers and other adventuresome folk. The route will take you, among other places, to Jimramov, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Hlinsko and Vysoké Mýto. You’ll be covering almost 140 kilometres on foot in four days, but don’t worry, that includes taking the train three times (though we don’t count those distances in the 140). We will advise you with all you need to know for the trip and provide a Pilgrimage Passport, into which you will collect way-point stamps and make your own trip notes. We’ll advise about accommodation and potential pitfalls, because this is not just some romantic stroll. You do, however, need to plan and make your own arrangements. It is definitely a good idea to prepare in advance and pick up your instructions a day early so you can leave on time in the morning. Participants can plan their own trips for the days that suit them, for this is not any kind of mass march.

Your reward will be unforgettable experiences, meetings and a place of honour in our Book of Pilgrims, where your names will be added and inscribed. We welcome all adventurers!

The whole package Trekking in the footsteps of J. Váchal, A. Macková and J. Portman through the Moravian Highlands’
Price 111 CZK (on sale only in the Portmoneum, before the trip)

The package includes:

  • trip guide – for download (in Czech) here
  • Pilgrimage Passport, into which you collect a set of unique stamps
  • passport cover
  • two admissions to the Portmoneum – Josef Váchal Museum (at the beginning and at the end of the pilgrimage)
  • for pilgrims who complete the journey, there is a confirmation certificate and a 33% discount on the purchase of Josef Váchal’s Travelogue book (the discount can also be applied retroactively for those who bought the book before the trip, something we heartily recommend; and we will simply refund you 33% of the book price on your successful return).
Photos from the Trek route

Cestopisák Josefa Váchala

Katalog výstavy zaujímá z podstatné části reprint originálu Cestopisáku, aneb Vandrovní knížky dvou poutníků a jedné poutnice, který v roce 1921 nakreslil Josefa Váchal Josefu Portmanovi jako vzpomínku na výlet na Vysočinu. Spolu s Annou Mackovou vykonali v srpnu čtyřdenní pouť z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět. Váchal vše formou komiksu zachytil a vtipně popsal. Druhou část katalogu tvoří odborný text představující hlavní aktéry výletu, jejich vztahy a příhody z putování, včetně místopisných informací. Text doplňují dobové fotografie a archiválie.

Poutavé a zábavné čtení vyšlo jako katalog stejnojmenné výstavy, konané ve dnech 23. 3. – 16. 6. 2019 v Portmoneu – Museu Josefa Váchala, u příležitosti výročí padesáti let od úmrtí Josefa Váchala a Anny Mackové.

Kniha je dvojjazyčná, psaná česky a anglicky.

Autorky: Hana Klimešová, Hana Klínková

Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2019

Grafická úprava: Tomáš Pakosta

Překlad: Václav Zdeněk Jaroslav Pinkava

216 stran

ISBN 9788090680531

cena 430 Kč, cena pro úspěšné poutníky 290 Kč

Cart