Portréty Josefa Váchala

26. 6. 2021 od 16 hodin

Speciální odpoledne, na kterém čtyři současní grafici, linorytci – Zbyněk Hraba, Petr Palma, Pavel Piekar a Ladislav Sýkora – věnují vlastní portrét Josefa Váchala do sbírek Portmonea – Musea Josefa Váchala. Grafiky budou vystaveny v Portmoneu jen po dobu konání akce. Moderování odpoledne a debatování s tvůrci i ostatními návštěvníky se ujme kurátorka muzea Hana Klimešová a znalec Váchala Petr Tylínek. Dozvíte se, jak portréty Mistra vznikly, něco o jejich vztahu k Váchalovi a o grafice jako takové. Prostor bude pro dotazy a součástí odpoledne bude také překvapení pro všechny zúčastněné. Možná ani vy neodejdete bez své nové grafiky!
Akce se bude řídit aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR, včetně regulace počtu návštěvníků. Vstupné dle ceníku muzea.

Košík